• aviva
 • interrisk
 • gothaer
 • axa
 • uniqa
 • warta
 • compensa
 • liberty
 • generali
 • pzu
 • link4
 • proama

Częste pytania dotyczące ubezpieczeń

1Co zrobić w razie szkody na drodze?
W razie gdy uczestniczymy w wypadku lub kolizji drogowej w pierwszej kolejności musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Gdy upewnimy się, że możemy bezpiecznie poruszać się w pobliżu poszkodowanych pojazdów i nikomu nie musimy udzielić pomocy możemy przejść do czynności związanych z zabezpieczeniem swojego mienia. W przypadku gdy jesteśmy osobą poszkodowaną warto wezwać policję drogową oraz w międzyczasie wykonać dokumentację zdjęciową szkód oraz ułożenia pojazdów po kolizji. Może istnieć konieczność przemieszczenia pojazdu celem udrożnienia ruchu – w tej sytuacji zdjęcia sytuacyjne bardzo się przydadzą. Policja po przyjechaniu na miejsce sporządzi stosowną notatkę ze zdarzenia. Naszym zdaniem po zakończeniu czynności będzie powiadomienie ubezpieczyciela, który wystawił polisę OC sprawcy o wystąpieniu szkody. On na podstawie oględzin wypłaci nam odszkodowanie lub pokryje naprawę pojazdu w autoryzowanym warsztacie. W przypadku gdy na miejsce nie została wezwana policja a sprawca przyznaje się do winy spowodowania kolizji należy sporządzić oświadczenie stron o zaistniałem sytuacji, spisać dokładne dane sprawcy (dowód osobisty, dowód rejestracyjny, polisa OC). Warto pamiętać, że jeśli tylko mamy jakiekolwiek wątpliwości co do naszego bezpieczeństwa, wiarygodności dokumentów lub pojazdu sprawcy powinniśmy niezwłocznie zawiadomić policję.
2Jakie kary grożą za brak OC.
Przede wszystkim należy stwierdzić, że jazda bez ważnej polisy odpowiedzialności cywilnej jest skrajnie nierozsądna. W Polsce instytucją odpowiedzialną za weryfikację ważności polis jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku, gdy wykryje on brak ważnej polis może on nałożyć karę w wysokości kilku tysięcy złotych. Co ważne, UFG często weryfikuje brak polisy w sposób automatyczny, więc mało prawdopodobne jest, aby osobie bez polisy „uszło to na sucho”. Należy pamiętać, że jazda bez ważnej polisy to ryzyko finansowe, ponieważ w momencie spowodowania kolizji lub co gorsza wypadku drogowego będziemy musieli zwrócić kwotę odszkodowania co do złotówki, a kwoty takie mogę sięgać nawet kilku milionów złotych.
3Jak sprawdzić czy sprawca ma ważne OC.
Każdy użytkownik polskich dróg może w prosty i szybki sposób zweryfikować ważność polisy OC innego pojazdu. Można to zrobić za pomocą strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego podając numer rejestracyjny pojazdu lub numer VIN. Dane zostaną podane od razu z informacją czy na dany dzień była ważna polisa oraz jaki zakład ubezpieczeń ją wystawił.
4Auto zastępcze w razie szkody.
Jeśli jesteś stroną poszkodowaną i twój samochód został uszkodzony w trakcie kolizji masz prawo do bezpłatnego samochodu zastępczego z polisy OC sprawcy. Jeśli sam zapłacisz za wynajem auta na ten czas to ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić Ci te koszta wraz z wypłatą odszkodowania.
5Jak wybrać polisę AC?
Polisy Auto Casco nieco różnią się w konstrukcji od polis OC. Przede wszystkim od polis OC odróżnia ich charakter dobrowolności. Z uwagi na ten fakt, ubezpieczyciel może w sposób dość dowolny kreować zakres takiej polisy. Warto więc sprawdzić przed zawarciem umowy najważniejszy z dokumentów czyli Ogólne Warunki Umowy (OWU). W tym dokumencie zapisany jest dokładny zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz wszelkie wyłączenia z jego odpowiedzialności. W przypadku polis AC nie tylko cena powinna być wyznacznikiem naszego wyboru ale także zakres ochrony jaki otrzymujemy.
6Czy cena jest najważniejsza przy wyborze ubezpieczenia?
W przypadku polis samochodowych OC cena powinna być jedynym kryterium wyboru. Z uwagi na obowiązkowość tej polisy są one we wszystkich firmach ubezpieczeniowych standaryzowane i nie różnią się od siebie niczym. Inaczej jest w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych takich jak samochodowe Auto Casco lub ubezpieczenie mieszkania. W przypadku takich polis należy dokładnie porównać między ubezpieczycielami zakres ochrony jaką daje polisa.
7Co oznacza franszyza?
Tym terminem firmy ubezpieczeniowe określają udział własny klienta w szkodzie. Oznacza to, że o taką kwotę (lub taki udział procentowy) zostanie pomniejszone odszkodowanie w razie wystąpienia szkody. Franszyza jest stosowana w ubezpieczeniach dobrowolnych i jest często elementem obniżającą składkę na polisę.
8Co oznacza karencja?
Karencja to określenie oznaczające pewnego rodzaju opóźnienie w działaniu ubezpieczenie. Okres karencji to zastrzeżenie, że w tym okresie ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w razie powstania szkody. Jest to zapis rzadko stosowany przez ubezpieczycieli w niektórych typach produktów, należy jednak uważać na ten rodzaj zapisu i nie wybierać polis z taką konstrukcją bo są on z reguły niekorzystne dla klienta.
9Czy ubezpieczenie OC w Puławach jest tańsze niż w innych miastach?
Stawki ubezpieczenia OC samochodu w dużym stopniu zależą od średniej ilości szkód w roku w danym mieście. Kierowcy z miejscowości w których ilość szkód nie jest duża mogą liczyć na niższe stawki OC. Puławy są raczej miastem o małej szkodowości dzięki czemu jego mieszkańcy mogą liczyć na niższe stawki OC niż w większych miastach.
10Czym jest cesja polisy na bank?
Jest to powszechna forma zabezpieczenia interesu banku w kredycie hipotecznym. Większość banków w Polsce wymaga od klienta, aby ten zawarł umowę ubezpieczenia nieruchomości z tak zwaną cesją na bank. Oznacza to, że w razie wystąpienia szkody to bank może okazać się beneficjentem odszkodowania.
11Spóźnienie terminu zapłaty raty za OC.
Jeśli ubezpieczyciel udzielił klientowi możliwość zapłaty za polisę OC w ratach to w razie spóźnienia zapłaty za jedną z rat wcale nie oznacza, że polisa w tym czasie nie obowiązywała. Zaległość oczywiście należy zapłacić a ubezpieczyciel może domagać się odsetek karnych za ten okres, jednakże polisa OC zawierana jest zawsze na okres roku czasu i przez ten czas jest zawsze ważna.
12Jak sprawdzić i czym jest zniżka na ubezpieczenie OC?
Jeśli klient nie jest pewny wysokości swoich zniżek w ubezpieczeniu OC to może złożyć wniosek do UFG o wydanie stosownego zaświadczenia w tym zakresie.
13Czy potrzebna mi „Zielona karta”?
Ubezpieczenie OC zakupione w Polsce obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej, podróżując więc do tych krajów nie musimy posiadać tak zwanej Zielonej Karty. Będzie ona jednak wymagana w podróży do między innymi następujących krajów: Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Turcji, Tunezji, Ukrainy.